Nota Legal

El club de Tir de Sabadell es una entitat privada, que permet navegar per la seva pàgina web, tant a socis com a persones alienes a l’associació, si bé aquestes últimes tenen restringit l’accés en aquell lloc on entenem que es d’ús exclusiu dels socis, sent això una garantia a la seguretat, discrecionalitat i confidencialitat en el tractament de dades.

Només en el moment de que qualsevol persona vulgui entrar en contacte amb nosaltres, òbviament serà sol·licitat la seva adreça, personal o electrònica, que ens permeti comunicar amb l’interessat.

Les dades conegudes pel Club, tant de socis com de tercer, o que puguin ser facilitades en el futur no seran mai cedides a tercers, excepte en cas de requeriment judicial i per Resolució ferma.

Club de Tir Sabadell