QUI SOM

Reunida la Juna Electoral a les 20 hores del dia 25 de juny de 2015 a les oficines del Club de Tir Sabadell, desprès d’obrir el sobre de l’unica candidatura presentada a les eleccions a la Presidencia i Junta Directiva de l’Entitat, decidim:

Que la candidatura presentada pel señor Ricard Martínez Vilaseca, queda proclamada guanyadora del procès electoral i rectora pels propers sis anys del Club de Tir Sabadell. Conforme assenyalan els Estatuts. I perqué així consti signem la present acta:

JUNTA ELECTORAL

Juan Carlos Sanz Rodríguez,  Adelina Alcázar García,  Sven Jehle,  Jesús Alonso Magaña.

Queda configurada la Junta de la següent manera:

PRESIDENT

SOTS-PRESIDENT 

SECRETARI

TRESORER

ASSESSOR DE LA PRESIDÈNCIA

VOCAL

VOCAL 

VOCAL 

VOCAL

VOCAL

Club de Tir Sabadell