ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA 12/06/2021


Benvolgut/da soci /a:

D´acord amb els estatuts, us convoco a l’Assemblea General ordinària, que tindrà lloc el proper dia 12 juny de 2021 a les 17:30 hores , amb el següent ordre del dia:
1. Lectura i aprovació, si escau, de l´acta de l’Assemblea General anterior (2019)
2. Lectura de la memòria de l´any 2019 i 2020
3. Aprovació si escau de les comptes dels anys 2019 i 2020
4. Presentació i aprovació si escau del pressupost del present any 2021.
5. Nomenament de socis censors de comptes.
6. Precs i preguntes.
EL PRESIDENT.                                                                                  EL SECRETARI.

Assemblea General Ordinària 2021

Comments are closed.

Club de Tir Sabadell