HISTÒRIA

L’any 1954 es va crear a la Ciutat mitjançant un grup de tiradors afiliats a d’altres localitats una Delegació local del ” Tiro nacional de España” nomenclatura que en aquell temps tenia la que avui es Real Federación Española de Tiro Olímpico, els entusiastes fundadors de l’Entitat local Srs. Buxó, Romeu, Tamburini, etc. van arribar a acords amb el Ministerio del Aire, que va cedir uns terrenys sota l’aeroport, els mateixos que tenim avui dia i van començar l’obra de la galeria de tir, que es va inaugurar el mateix 1954, amb el pas dels anys aquelles instal·lacions han crescut i ampliat  amb noves construccions i espais pels socis, que disposen en aquest moment d’unes galeries modernes i suficients per la pràctica d’aquest esport.

El Club de Tir Sabadell en aquests anys ha tingut com Presidents als Senyors Ricard Buxo Tous q.a.c.s. Pere Romeu Moratonas q.a.c.s., Ramon Montlleó Margarit, Pere Balart Majoral q.a.c.s. i Daniel Querol Moragues q.a.c.s., tots ells durant els seus mandats, van tenir la col·laboració de diverses persones, socis del Club que com a membres de les respectives Juntes Directives van fer possible la realitat de tenir el Club que avui gaudim, el President actual de l’Entitat es el Senyor Ricard Martinez Vilaseca que ha estat elegit  per acord de la Junta Directiva, conforme preveu l’article 32-4 i 34 dels Estatuts.

Club de Tir Sabadell