ASSEMBLEA GENERAL 2019


Assemblea General ordinària, que tindrà lloc  el  proper  dia  30 de març de 2019 a les  17,30  hores en primera  convocatòria i a les  18,00 hores en segona.

ORDRE DEL DIA

Club de Tir Sabadell